24/10/2020 12:28:30,2020-10-27
שילם שם חבר BNI שם ושם משפחה של האורח: עיסוק סלולרי
..
..
..
..
..
..
..
..
להזנת אורחים